כתבה מירחון "את"  
9/2011, עמ' 52
כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" - "זמנים בריאים"
4.09.2011, עמ' 10