לפרטים נוספים
מזרן סילבר
דגם: מזרן סילבר
מזרן סילבר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מזרן גולד
דגם: מזרן גולד
מזרן גולד
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מערכת שינה אליזבט
דגם: מערכת שינה אליזבט
מערכת שינה אליזבט
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מערכת שינה קטרינה
דגם: מערכת שינה קטרינה
מערכת שינה קטרינה
לפרטים נוספים>>

סילי מתכווננות

כל מוצרינו המצוידים במערכות חשמליות עומדים בכל מדד מחמיר המומלץ ע"י ארגון הבריאות העולמי.