לפרטים נוספים
דיסקו
דגם: דיסקו
דיסקו
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
דיסקו
דגם: דיסקו
דיסקו
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
דיסקו
דגם: דיסקו
דיסקו
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
דיסקו
דגם: דיסקו
דיסקו
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
אקורד
דגם: אקורד
אקורד
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
בס
דגם: בס
בס
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
פלקס
דגם: פלקס
פלקס
לפרטים נוספים>>
  

סילי ספות נוער

כל מוצרינו המצוידים במערכות חשמליות עומדים בכל מדד מחמיר המומלץ ע"י ארגון הבריאות העולמי.